Nieuwsbrief september 2017

dinsdag 19 september 2017

Het kabinet heeft de Wet Kwaliteitsborging geparkeerd. De voorhoede van de Nederlandse bouw gaat echter door op de ingeslagen weg. Zij neemt zelf verantwoordelijkheid voor kwaliteit van hun projecten. Op 11 oktober kunt u kennis nemen van hun ervaringen. Verder verandert de rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In deze nieuwsbrief leest u meer hierover.
Klik hier voor de nieuwsbrief van september.

 

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.