Betere risicobeheersing in geïntegreerde contracten

vrijdag 07 oktober 2016

‘Internationaal gezien is de Nederlandse manier van samenwerking ongeëvenaard. UAVgc kan nog veel beter!’ Zo typeert Professor André Dorée de ontwikkeling van UAVgc in de afgelopen jaren. Buitenlanders vinden dat we al excellent samenwerken Wij  Nederlanders vinden dat de samenwerking slagen beter kan. Dat zien we terug in de marktvisies van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Bijna 60 ervaren projectmanagers van marktpartijen, waterschappen, gemeentes en provincies in Oost Nederland deelden op 7 oktober 2016 hun ervaringen over toepassing van de UAVgc. De bijeenkomst werd gehouden op initiatief van Regieraad Bouw Oost Nederland. Met praktische aanbevelingen als resultaat.

Veel zweetdruppels

Gerrit Jan van de Pol (ondernemer, GMB) vertelde openlijk over de ervaringen van zijn bedrijf met de UAVgc. ‘Het blijft mijn droom van de nieuwe manier van samenwerken. Wij willen met kennis in de markt staan en niet alleen voor de laagste prijs gaan. In de praktijk valt het ons niet mee om dat waar te maken. We hebben meer respect gekregen voor de rol die de overheidsopdrachtgever altijd op zich nam. We beseffen dat wij als aannemer niet automatisch over deze kennis beschikken.’ Hij vraagt om aandacht voor de menselijke maat bij een afbeelding van het over de muur gooien van informatie. ‘Weet u wat onze projectmanager dan meemaakt?’.

betere-risicobeheersing-in-geintegreerde-contractenBetrokken opdrachtgeverschap

De aanwezige overheden gaven zelf aan dat ze een belangrijke rol vervullen in het welslagen van UAVgc-contracten. Belangrijk knelpunt is de misperceptie van de opdrachtgever: ‘Het is een UAVgc, dus alle risico’s zijn voor de opdrachtnemer’. BAHAMA-gedrag werkt echt niet. Juist de betrokkenheid van de opdrachtgever en informatieverschaffing r zijn een belangrijke succesfactor. ‘Samen proactief’ lijkt het sleutelwoord.

Transparant speelveld

Onzekerheden worden genoemd als een bijzondere vorm van risico’s.  Sander Lubberhuizen (gemeente Apeldoorn) noemt het ‘Leren delen van onzekerheden’ zijn belangrijkste les van vandaag.

Opvallend is dat het individuele gedrag bij samenwerking volgens deelnemers veel beter kan. Dit hangt in sterke mate af van de ruimte die de projectmanager van zijn organisatie krijgt. Te gemakkelijk wordt dit als gegeven beschouwd. Je krijgt dan vragen van collega’s als je er als opdrachtgever voor kiest om je aannemer uit de brand te helpen. Terwijl dat vroeger zo gewoon was.

Samenwerking maakt risicobeheersing veel robuuster

Het toepassen van time-outs is inmiddels een toegepaste maatregel om projecten binnen de juiste kaders te laten verlopen. Het is vrij gebruikelijk om teamleden te wisselen, zowel aan opdrachts- als aan opdrachtnemerszijde’.

Professor André Dorée wijst op de keten van ‘dromen-beloven-waarmaken’, waarvan het UAVgc-projectteam deel uitmaakt. Je moet kunnen dealen met percepties, dat hoort bij dit soort contracten.

Geloof in de mogelijkheden

Natuurlijk levert de praktijk knelpunten op. De deelnemers zijn blij met de mogelijkheden van de UAVgc. Jurist Antoine Broesterhuizen geeft voorbeelden waaruit blijkt dat het opdrachtnemersbelang meer bescherming nodig heeft. Voordat die nuancering in de UAVgc is opgenomen zijn we waarschijnlijk jaren verder. Voorlopig zien de provincies, waterschappen en gemeentes voldoende mogelijkheden voor een goede toepassing.
 

Deze conferentie heeft concrete DO’s en DONT’s opgeleverd. Deze impressie van de bevindingen zal door de Regieraad Bouw Oost Nederland worden meegenomen voor verbetering van de bouwpraktijk.

Meer weten over betere risicobeheersing in geïntegreerde contracten? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl)

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.