Nienke Geessink

Enthousiast, gemotiveerd en leergierig verbind ik graag mensen, bedrijven en disciplines. Ik breng (jonge) professionals van opdrachtgevers en opdrachtnemers samen. We willen van elkaar leren en komen tot verbeteringen in het proces en de eindoplossing. We komen verder als we samen zoeken naar gedeelde belangen en ambities. Dan kan de passie van iedereen tot zijn recht komen en kan iedereen toegevoegde waarde leveren.

 

Doen waar je goed in bent en de goede dingen goed doen

Mijn ambitie is traditionele patronen te doorbreken om betaalbare renovatieoplossingen in zowel product als proces te realiseren voor zowel bewoners, corporaties als marktpartijen (bouw-, installatie- en vastgoedonderhoudsbedrijven). Het begrijpen van elkaars taal en cultuur, zowel van afdelingen als van disciplines, is hierbij belangrijk. Ik breng de dialoog op gang in uw organisatie en met uw partners om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Integraal vooruit denken in plaats van ad hoc reageren is waar we naar streven. Slimme en betaalbare oplossingen met een duidelijke toekomstvisie is waar we naar zoeken. Hiervoor trainen we jullie team tot een excellent team.

Mijn HBO-opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Top Talent Programma Natural Leadership geven mij de basis om naast mijn rol als junior adviseur mijn kennis en kunde in te brengen als programmamanager Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren. Ik voel me in dit netwerk op mijn plaats omdat we corporaties en marktpartijen met elkaar kunnen verbinden. Niet allemaal apart en opnieuw het wiel uitvinden, maar wel uw unieke kwaliteiten blijven uitstralen. Samen creëren wij praktische tools die zowel het product als het proces optimaliseren.

Ons enthousiaste, persoonlijke, verbindende en doelgerichte team.