Verbinding van de vraagstukken uit de tranistieagenda en de proeftuinen.