net-UBIEP BIM-proefcursus 13 februari, 12 en 26 maart

woensdag 13 februari 2019

Gezocht: Ingenieurs, architecten en opleiders die willen deelnemen aan net-UBIEP BIM-proefcursus

Het Europese netwerk net-UBIEP zet zich in voor kennis- en ervarings uitwisseling over BIM. Het doel is om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren: zowel bij nieuwbouw als bij onderhoud, beheer en renovatie. Een onderdeel van net-UBIEP is trainingen en seminars over BIM. Omdat ISSO de rol heeft als kennisleverancier willen we dit samen met opleiders van BIM gerelateerde opleidingen doen. In het voorjaar van 2019 organiseert ISSO daarom een gratis proefcursus voor professionals en opleiders. ISSO kan op basis van de proefcursus het onderwijsmateriaal en competentieprofielen versterken. Hierdoor krijgen opleiders beter onderwijsmateriaal en zijn professionals op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent BIM. Aanmelden hiervoor is al mogelijk.

BIM (Building Information Modeling) is een werkwijze voor informatiemanagement tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus tijdens de ontwerpfase en realisatie, maar ook beheer, onderhoud, renovatie en sloop. Betrokkenen kunnen de milieu-impact van het gebouw verminderen door in elke fase van de levenscyclus rekening te houden met energieaspecten.

Voor meer informatie, klik hier.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan en met wie deelt u deze?