Kennissessie Rekenmodellen (GEA – Wijk van de Toekomst)

maandag 23 september 2019

We willen rekenen aan de energietransitie. Want bewoners willen zien wat energiebesparing en een duurzame warmtevoorziening betekenen voor hun portemonnee. Wijkteams willen afwegingen maken voor hun wijk als geheel en zien hoe individuele en collectieve keuzes nu en in de toekomst op elkaar inwerken. Gemeenten, regio’s en Rijk willen rekenen aan warmte-transitievisies en energiestrategieën. Naast schaalniveau kun je bovendien insteken op financiële afwegingen, techniek, dimensionering of energievraag en lokaal aanbod. Kortom de rekenbehoefte is heel divers. Niet voor niets zijn er veel verschillende rekenmodellen op de markt met elk hun toepassingsgebied, plussen en minnen.

Of het nu gaat om zelf (eenvoudig) kunnen rekenen, of om te bepalen welke rekenmodellen je kunt uitvragen als je een adviesbureau wilt inschakelen om jouw casus door te rekenen,  het is als gebruiker niet eenvoudig om een keuze te maken voor het rekenmodel dat het beste past bij jouw specifieke situatie. Daarom heeft het Ondersteuningsteam Wijk van de Toekomst een keuzehulp gemaakt om dit te vergemakkelijken (aanvulling op de toolkit van Netbeheer Nederland). 

Tijdens deze kennissessie van het GEA-programma Wijk van de Toekomst zal een externe spreker de toepassing van een model demonstreren. Jorrit van den Houten en André van Kuijk (W+B) zullen de keuzehulp toelichten en leren gebruiken, met name binnen wijken. Je krijgt handvatten om de keuzehulp in te zetten in jouw toepassingsgebied.

We gaan in op de volgende punten:

  • Welke rekenmodellen zijn er zoal op de markt?
  • Wat is het doel van elk van deze rekenmodellen en welke vragen kunnen we hiermee beantwoorden?
  • Welke modellen zijn toepasbaar binnen wijken en wat is hun toegevoegde waarde?
  • Hoe kun je als wijkprocesbegeleider, ambtenaar of energie-initiatief de modellen kiezen die bij jouw vragen passen?
  • En als toegift links naar bronnen die kunnen helpen bij de modelkeuze.

Datum, tijd

Maandag 23 september, inloop 13.15 uur.
Start programma 13.30 uur, afronding rond 17.00 uur.

Locatie

Halte2030 (Oude Kraan 72, Arnhem).
Dit is de samenwerklocatie van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Energieloket Midden Gelderland en Arnhem AAN.

Aanmelden

Deelname is kosteloos. Wel is aanmelding noodzakelijk in verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen. Graag hier aanmelden.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan contact op met Jan Straatman, projectleider Ondersteuningsteam Wijk van de Toekomst, j.straatman@balance-result.nl

Het Ondersteuningsteam Wijk van de Toekomst werkt in opdracht van de provincie Gelderland aan het programma Wijk van de Toekomst van het Gelders Energie AkkoordHet ondersteuningsteam bestaat uit Balance & Result, Witteveen + Bos, Nyenrode Business Universiteit, GriDD en HAN.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan en met wie deelt u deze?