Kennisatelier collectieve warmteoplossingen: kennis voor iedereen!

dinsdag 09 maart 2021

Op dinsdag 9 maart van 14.00 tot 16.00 uur komen geïnteresseerden (online) bijeen om kennis op te doen en te verspreiden over de mogelijkheden rondom warmtesystemen. Centraal hierin staat de rol die de bewoner zelf kan oppakken om initiatieven te starten/te begeleiden.

Experts zullen spreken vanuit eigen ervaringen aan de hand van drie thema’s: De bewoner in de regie, de facilitatie van een buurtcollectief en tot slot wordt gekeken naar concrete oplossingen.

Onze sprekers tijdens het Kennisatelier zijn: Theo de Bruijn van de Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen, Gerwin Verschuur van EnergieSamen/Buurtenergie en Celina Kroon van Alliander.

De sessie is zeer laagdrempelig ingericht en is zo toegankelijk voor iedereen, van betrokken burger tot beleidsmedewerkers van gemeenten. In een bredere context wordt zo een poging gewaagd om alle betrokkenen in én tussen de wijken te verenigen.

Aanmelden kan via https://lnkd.in/d6mPXkb

Waar haalt u uw inspiratie vandaan en met wie deelt u deze?