‘Agenda voor Valentijn’: Energietransitie als onderdeel van de verbetering van woonwijken in Gelderland

donderdag 14 februari 2019

De provincie Gelderland organiseert in samenwerking met het Gelders Energieakkoord, programma Wijk van de Toekomst, op donderdag 14 februari van 10.00 tot 21.45 uur de drieledige bijeenkomst ‘Agenda voor Valentijn’.

Uitnodiging

De magische pijl van Cupido zorgt op Valentijnsdag voor voltreffers in Gelderland. Want als we die dag spreken over energietransitie raakt die pijl ons allemaal. Dat geldt zeker voor deze transitie als onderdeel van de verbetering van de Gelderse woonwijken. Een schot in de roos van Cupido is veelbelovend maar veroorzaakt soms ook pijn, bij de een meer dan bij de ander. Op tal van plaatsen wordt ongelofelijk hard gewerkt aan het aardgas loze tijdperk. En daar waar gewerkt wordt ontstaan nieuwe vraagstukken. Om deze vragen een stap verder te brengen organiseert de provincie Gelderland in samenwerking met het Gelders Energieakkoord (programma Wijk van de Toekomst) op donderdag 14 februari de drieledige bijeenkomst ‘Agenda voor Valentijn’. Er is een ochtend-, middag- en avondprogramma, waarvoor u zich afzonderlijk kunt aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 februari. 

Opbrengst

De opbrengst van de ‘Agenda voor Valentijn’ vormt input voor het Klimaat- en energiedebat van het Gelders Energieakkoord op 13 maart 2019 en voor het coalitieakkoord van Gedeputeerde en Provinciale Staten na de verkiezingen van voorjaar 2019. Het is daarnaast nuttige inspiratie voor gemeenteraadsleden om kaders te kunnen stellen voor lokaal beleid op het gebied van de energie- en aardgastransitie.

Vraagstukken

Onder leiding van dagvoorzitter Jan Bart Wilschut gaan we aan de slag met de aanpak van volgende vragen:

 • Hoe faseren we aardgas versneld uit in nieuwbouw?
  Kunnen we nieuwbouwplannen op gas herontwikkelen zodat ze alsnog aardgas-loos en toekomstbestendig worden?
 • Hoe creëren we extra kansen door bundeling van thema’s in een integrale wijkaanpak?
  Hoe creëren we extra kansen door in wijken verschillende thema’s aan elkaar te koppelen en geïntegreerd aan te pakken? Hoe stimuleren we een integrale wijkbenadering waarbij energie, leefbaarheid, klimaat etc. op wijkniveau integraal worden aangepakt, zowel door corporaties en huurders als door particuliere woningeigenaren?
 • Hoe stimuleren we innovatie voor meer aantrekkelijke proposities voor woningeigenaren?
  Hoe stimuleren we innovatie en kostprijsverlaging zodanig dat dit leidt tot een betere prijs-/kwaliteit verhouding en betaalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen voor woningeigenaren?
 • Hoe combineren we huur en koop in wijkaanpakken?
  Hoe kunnen corporaties de energietransitie aanjagen en de uitvraag voor verduurzaming van het eigen vastgoed en particulier vastgoed bundelen?
 • Hoe betrekken we iedereen bij de energietransitie?
  Hoe betrekken we bewoners die niet of nauwelijks in energietransitie geïnteresseerd zijn?
 • Hoe zorgen we voor regionale krachtenbundeling?
  Niet alle betrokkenen beschikken over de benodigde kennis en ervaring om bij te dragen aan de energietransitie. Kan regionale samenwerking dit gat opvullen?
 • Hoe pakken we gemeentelijke warmteplannen aan? Gemeenten staan voor de opgave om warmteplannen te ontwikkelen voor hun gemeente en deze regionaal af te stemmen. Hoe pakken ze dat efficiënt en effectief aan?

Voor het programma en aanmelden, klik hier.


Waar haalt u uw inspiratie vandaan en met wie deelt u deze?