NET-UBIEP

Net-Ubiep is een afkorting van Netwerk voor gebruik BIM om energieprestatie te verhogen (Network for Using BIM to Increase the Energy Performance). Om de professionele vaardigheden met betrekking tot het gebruik van Building Information Modeling (BIM) in de gehele bouw te bevorderen is de focus van het internationale project NET-UBIEP op 3 juli 2017 officieel van start gegaan. Dit wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma, gecoördineerd door ENEA.  

Samenwerking 
NET-UBIEP is een samenwerking tussen 13 partners. De 13 partners verdeeld over 7 Europese landen (Italië, Slowakije, Spanje, Litouwen, Nederland, Estland, Kroatië), organiseren binnen hun eigen land, seminars, proefcursussen, e-learning cursussen en verspreiden educatief materiaal. ISSO en Balance & Result zijn de Nederlandse partners. 

Context

De bouwsector is de grootste energieverbruiker (40%) in Europa. De doelen voor 2030 en 2050 European Energy vereisen meer aandacht voor de energie-efficiëntie en minder CO2 uitstoot in de bouwsectorEr moet rekening gehouden worden met de energiebehoefte  iedere levenscyclusfase van een gebouw. De richtlijn 2014/24/EU, van het Europees Parlement en de Raad betreffende overheidsopdrachten, vereist dat alle lidstaten de uitwisseling van informatie en communicatie met betrekking tot aanbestedingsprocedures via elektronische middelen voeren, oftewel een verplichting tot BIM. 

Doelen

Net-UBIEP Project ontwikkelt BIM Qualification Models ten behoeve van bijscholing van de competenties voor 6 BIM beroepsprofielen die nodig zijn om energieprestaties te verbeteren door toepassing van BIM te realiseren. De 6 beroepsprofielen van BIM professionals zijn: BIM manager, BIM evaluator, BIM coördinator, BIM expert, BIM facilitairmanager en BIM gebruiker. De 4 doelgroepen zijn: regelgevende overheidsdiensten, professionals (ingenieurs en architecten), technici (installatie-, bouw- en onderhoudsbedrijven), huurders/gebruikers/eigenaren/ gebouwbeheerder. BIM Qualification Models dragen bij aan herkenning en erkenning van deze beroepsprofielen. Het gaat om bijna energie neutrale gebouwen (NZEB = BENG) van bestaande en nieuwe gebouwen, met behulp van verschillende materialen en onderdelen. Het gaat om de energieprestaties over de totale levenscyclus van een gebouw: concept ontwerp, constructief ontwerp, uitvoering, levering van het informatiemodel aan de eigenaren, onderhoud, renovatie en uiteindelijk sloop/recycling.  

Tijdens het project worden de BIM Qualification Models gevalideerd door de deelnemers aan de opleidingsactiviteiten als seminars, klassikale cursussen en e-learning cursussen. De volgende deelnemers kunnen deelnemen aan deze opleidingsactiviteiten: 465 overheidsdiensten, 1000 professionals (500 architecten, 500 ingenieurs), 1100 technici en 465 huurders/eigenaren/gebouwbeheerders.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uniformering en standaardisering van de BIM beroepsprofielen? Neem dan contact op met Jan Straatman door te mailen naar j.straatman@balance-result.nl of te bellen (0570-62 84 74)

Waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren om die van u en uw organisatie te vergroten.