Opdrachtgevers

Wij werken samen met een gevarieerd aantal opdrachtgevers. We bouwen op deze manier bruggen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra. 

Bedrijven

Bent u werkzaam bij een bouw-, installatie-, vastgoedonderhoudspartij of andere partner in de bouw of infra? Wij adviseren en trainen deze marktpartijen om onder andere hun processen te optimaliseren. Waardoor producten beter op de vraag van de klant aansluit. Lees hier verder.

Corporaties

Woningcorporaties maken de afgelopen jaren dynamische ontwikkelingen door, mede als gevolg van politieke ontwikkelingen. Daarbij wordt steeds meer focus gelegd op het sober en betaalbaar verhuren. Dit heeft flinke aanpassingen gevraagd van deze organisatie,  bijvoorbeeld voor de organisaties, processen, de informatie en de samenwerking met de markt. Wij adviseren en begeleiden corporaties in heel Nederland. Ook voeren wij onderzoek uit om vraag-en-aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Lees hier verder.

Brancheorganisaties

.
Lees hier verder.

Kennisinstellingen

Jong en oud met elkaar verbinden. Hogescholen en Universiteiten met het bedrijfsleven. Wat kunnen zij van elkaar leren? 
Lees hier verder.

Overheden

Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn enkele voorbeelden van onze opdrachtgevers. Lees hier verder.

Wij werken samen met een gevarieerd aantal opdrachtgevers. We bouwen op deze manier bruggen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra.