Achterhoek Onderneemt Duurzaam

Ondernemers zien de meerwaarde van duurzaam ondernemen en energiebesparing. De Samenwerkende Industrie Kringen Achterhoek, lokale ondernemersverenigingen en VNO-NCW Achterhoek hebben de handen ineengeslagen, samen met Omgevingsdienst Achterhoek en de gemeenten. Ze helpen het bedrijfsleven om energie te besparen; door en mét ondernemers. Een eerste stap op weg naar duurzaam, innovatief en circulair ondernemerschap. En een energieneutrale Achterhoek.

Duurzaam ondernemen, zet je bedrijf op voorsprong!

Lopend vuurtje

Het vuurtje is in Ruurlo begonnen en heeft zich inmiddels naar Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Doetinchem verspreid. Aalten, Oude IJsselstreek en Winterswijk zullen binnenkort volgen. En ook buiten de regio is belangstelling voor de MKB-aanpak van Achterhoek Onderneemt Duurzaam.

 

“Ondernemers zijn zich steeds meer bewust van de kansen van innovatief en duurzaam ondernemen. Het is een eerste stap van een lineaire naar een circulaire economie. Niet alleen voor hun bedrijf maar ook voor hun directe omgeving. Innovatief, duurzaam, samenwerking en kennisdeling zijn de sleutelwoorden voor succesvol ondernemen in de toekomst”, aldus Rinus Smet.

 

Berkelland Onderneemt Duurzaam stimuleert ondernemers om hun fossiele energiegebruik te verminderen en daadwerkelijk over te gaan tot actie. Er zijn twee scans beschikbaar om de mogelijkheden in beeld te brengen. De MBK Energy CheckUp is een gemakkelijke online scan, waarmee een bedrijf met weinig moeite kan zien waar het besparingen kan behalen. Bij de uitgebreide DOE-Scan rekenen onafhankelijke adviseurs de energiebesparende maatregelen door en helpen de ondernemer met zijn investeringsplannen en de uitvoering daarvan. Elke ondernemer kan zo nagaan hoe hij voordeel kan halen uit duurzaam ondernemen en energiebesparing.

 

 

“We willen samen met ondernemers de circulaire economie bevorderen. De rol van overheden is meer faciliterend dan initiërend. Ik zie het als onze taak om dit soort initiatieven te ondersteunen. Afdwingen werkt volgens mij niet, stimuleren juist wel. En dat is precies wat wij doen”, Han Boer, Joke Pot, wethouders Berkelland

 

Appelleren aan ondernemerschap

Overheden, leveranciers en klanten doen graag zaken met bedrijven met een toekomstbestendig verdienmodel, die rekening houden met de maatschappelijke, ecologische en economische effecten van hun bedrijfsactiviteiten. Steeds meer ondernemers zijn zich daarvan bewust. Niet zozeer motivatie, maar de waan van de dag, gebrek aan tijd en kennis, zorgen ervoor dat het niet gemakkelijk blijkt om de slag daadwerkelijk te maken. De MKB-aanpak Achterhoek zorgt voor een hogere prioritering van energiebesparing en ontzorging van ondernemers. De eerste resultaten zijn er.

De kern van de MKB-aanpak bestaat uit een beroep op ondernemerschap. Dat spreekt de meeste ondernemers meer aan dan verplichtingen (die er natuurlijk wel zijn). Dat verbreedt het perspectief naar meer dan geld: de waardering van klanten, de ontwikkeling van medewerkers, de samenwerking met andere bedrijven op het bedrijvenpark of in het winkelgebied, de continuïteit van het bedrijf op langere termijn.

 

Doen, evalueren, opschalen

De MKB-aanpak Achterhoek ontwikkelt zich in een continu leerproces. Begonnen in Ruurlo, uitgebreid naar Berkelland als geheel en inmiddels gestart in een enkele andere gemeenten. Telkens blijkt dat lokale omstandigheden zeer bepalend zijn voor het succes van de aanpak. De leerervaringen worden direct verwerkt in de MKB-aanpak. Elke keer opnieuw Plan-Do-Check-Act. Elke volgende cyclus effectiever door een steeds rijkere schat aan kennis en ervaring bij alle betrokkenen. Borging van deze kennis en ervaring en kennisdeling vinden plaats bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam, een initiatief van SIKA, die de ondernemersverenigingen helpt bij hun lokale activiteiten.

Meer informatie

Voor meer informatie, kijk op www.achterhoekonderneentduurzaam.nl
of neem contact op met Jan Straatman (0570-628474) of j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

Test

Hallo 

Dit is een test.

Ja

ddtest