Actueel

Praktijkdag Bouwen aan Kwaliteit!

Bent u al klaar voor de ‘wet Kwaliteitsborging’ ? Vanaf 1 januari 2018 verloopt het bouwtoezicht via interne en externe kwaliteitsborgers op basis van een kwaliteitsinst ... Lees verder

Corporaties, doorbreek de jaarlijkse planningscyclus!

Corporaties realiseren zich vaak niet dat hun jaarlijkse planningscyclus veel verspillingen veroorzaakt. Deze ontstaan vooral bij bouw-, installatie- en vastgoedonderhoudsbe ... Lees verder

Aanbestedingswet geeft nu ruimte voor ‘innovatiepartners’

De gewijzigde Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 van kracht. De nieuwe regels maken een innovatiepartnerschap mogelijk waarbij opdrachtgever en markt samen een ontwikkeltra ... Lees verder

Digi(s)tale berichten

Bouwen met Staal (BMS), Staalfederatie Nederland (SFN) en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) hebben samen het initiatief genomen om een pilot te starten. Met de pi ... Lees verder

Woningcorporatie start met Best Value Procurement

De markt eerder betrekken Woningcorporatie Talis wil zelf geen bestekken maken, maar vooral de marktpartijen vroeg aan tafel krijgen. Zodoende is besloten om de veelbelovend ... Lees verder

Alleen energieneutraal als we het urgent genoeg vinden

Nederland heeft de ambitie om binnen enkele decennia energieneutraal te zijn. We maken echter onvoldoende tempo om deze ambitie waar te maken. We zullen wat ‘minder moete ... Lees verder

Strategie & Markt

Proces & Organisatie

Informatiemanagement

Mens & Cultuur